Algemene Voorwaarden

Een opdracht plaatsen of je als vakman inschrijven is alleen mogelijk als je akkoord gaat met de algemene voorwaarden.

Aansprakelijkheid
Vakmanindebuurt.nl werkt met licentienemers die elk binnen hun eigen regio verantwoordelijk zijn voor het actief bij elkaar brengen van vraag een aanbod, maar is niet betrokken bij de daadwerkelijke totstandkoming van de overeenkomst tussen de opdrachtgever en de vakman.

Door gebruik te maken van Vakmanindebuurt.nl ga je ermee akkoord dat de licentienemer binnen het betreffende regio van Vakmanindebuurt.nl niet aansprakelijk te houden is voor diensten die een vakman voor je verricht of een opdracht die door iemand bij je wordt geplaatst.

De licentienemers van Vakmanindebuurt.nl investeren veel in promotie maar kunnen het aantal offerte-aanvragen wat je ontvangt niet garanderen.

Plaatsen opdracht
Als je een opdracht plaatst, doe dit dan zo zorgvuldig mogelijk. Dan kunnen de vakmannen aan wie Vakmanindebuurt.nl de opdrachten doorgeeft de juiste en beste offerte voor je kunnen uitbrengen.

Vakmanindebuurt.nl kan zonder jou te informeren de tekst van je opdracht wijzigen als dit als resultaat heeft dat je hierdoor een betere offerte ontvangt.

Vakmanindebuurt.nl kan je opdracht verwijderen als de inhoud van de omschrijving die je opgeeft in strijd is met de wet of de algemeen geldende fatsoensnormen overschrijdt. Vakmanindebuurt.nl is niet verplicht je hierover te informeren.

Als vakman abonnee worden van Vakmanindebuurt.nl.
Je kunt abonnee worden van Vakmanindebuurt.nl als je bedrijf een geldige inschrijving bij de Kamer van Koophandel heeft. Het abonnement heeft een loopduur van één jaar en kan op elk eerste dag van een maand worden aangegaan. Het abonnement wordt na een jaar automatisch beëindigd. Een maand voor het verstrijken van het abonnement ontvang je van ons bericht met de vraag of je een nieuw abonnement wilt aangaan voor een jaar. Je zit dus nergens aan vast.

Degene die (namens ) een bedrijf een abonnement aangaat wordt geacht bevoegd te zijn dit te doen. Is dit niet het geval dan is de opdrachtgever in privé aansprakelijk. 

Vakmanindebuurt.nl werkt met licentienemers die elk de promotie en opdrachtafhandeling in hun eigen regio verzorgen. Je doet dus altijd direct zaken met de  licentienemer van de desbetreffende regio. 

Aannemen opdracht
Als je een aanvraag voor een offerte ontvangt zorg er dan voor dat de opdrachtgever binnen een paar werkdagen een volledige en concurrerende offerte in zijn mailbox ontvangt.

Het is niet toegestaan de gegevens van de opdrachtgever langer te bewaren dan voor het uitvoeren van de opdracht noodzakelijk is. Tevens mag je de gegevens van de opdrachtgever niet aan derden verstrekken of hen ongevraagd berichten sturen. Zorg voor een goede bescherming van hun gegevens door het installeren en onderhouden van anti-virus programma’s.

Vakmanindebuuurt.nl is niet verantwoordelijk voor de kwaliteit van het geleverde werk maar kan het abonnement op Vakmanindebuurt.nl eenzijdig en zonder tussenkomst van een rechter opzeggen als er ( te ) veel klachten binnenkomen over de kwaliteit van de geleverde werkzaamheden. Een en ander ter beoordeling van Vakmanindebuurt.nl.

Er is in dit geval geen recht op een schadevergoeding, alleen restitutie van het abonnementsgeld voor de resterende periode zal plaatsvinden.

Wijziging van deze Overeenkomst
Deze algemene voorwaarden kunnen worden aangepast.

Een maand voor dat de nieuwe versie van kracht is,wordt deze op Vakmanindebuurt.nl gepubliceerd. Als je de gewijzigde algemene voorwaarden niet wilt accepteren dan kan je ons hierover een mail sturen. Je mag dan geen gebruik meer maken van Vakmanindebuurt.nl.

De algemene voorwaarden kunnen gewijzigd worden als de directie van Vakmanindebuurt.nl dit noodzakelijk vindt. Op deze algemene voorwaarden is het Nederlands recht van toepassing

Privacy statement

Jouw gegevens worden met de grootst mogelijke zorgvuldigheid behandeld en beveiligd. Vakmanindebuurt.nl houdt zich in alle gevallen aan de eisen die de Wet bescherming persoonsgegevens stelt.

Klikgedrag
Op Vakmanindebuurt.nl worden algemene bezoekgegevens bijgehouden, zonder dat deze bezoekers identificeren. Het doel hiervan is om de inrichting van de website te optimaliseren.

Cookies
Vakmanindebuurt.nl maakt géén gebruik van cookies.

Direct marketing
Je gegevens worden niet aan derden ter beschikking gesteld voor marketingdoeleinden, je ontvangt geen ongewenste e-mail of spam van ons, of de bij ons aangesloten bedrijven.